Aire condicionat

Molt sensibles a la receptivitat de la societat a les noves tendències, incorporem cada any les novetats que les mes prestigioses fabriques treuen al mercat mundial.
Tanmateix podem fer el projecte i instal·lació d'una unitat individual, com una completa climatització per usos industrials.

Aire acondicionado industrial Hitecsa Aire acondicionado comercial Hitachi

FRANCESC TOMAS LLOBET, S.L.li informa que les seves dades formen part d'un fitxer gestionat per aquesta empresa. Les seves dades no seran cedides a tercers, tret que es determini per llei. D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, vostè podrà exercitar els drets d'oposició, accés, rectificació, i cancel·lació adreçant-se per escrit a la nostra empresa amb domicili al carrer de la Grassa, 20, 43206 Reus.